11bizonyított startégia

Néha úgy tűnik, hogy az elnökök, az elnökhelyettesek, az alapítók rendelkeznek felhatalmazással egy szervezet sikerre vezetésére. Sok esetben azonban nem velük, hanem a menedzserekkel indul a történet, mert tulajdonképpen rajtuk múlik a dolgok intézése.

Konkrétabban: egy szervezet sikere és bukása közötti különbséget a hatékony menedzsment team jelenti. Csak meg kell nézni a statisztikákat. Egy friss tanulmány szerint 15-szörös biztonsággal mondhatóak csúcsteljesítőnek azok a beosztottak, akik egy hatékony menedzsernek számolnak be. Ráadásul háromszoros valószínűséggel maradnak meg munkahelyükön. A rossz menedzserek tevékenysége évente sok tízmilliárdjába kerülnek a vállalatoknak.

Szóval mi teszi hatékonnyá a menedzsert – aki nem csak a felszínen tartja a céget, hanem fejlődni is segíti? Vizsgáljuk meg a kérdést:

Egy hatékony menedzser kulcsfontosságú tulajdonságai

Egy menedzser sokféle módon gyakorolhat pozitív hatást. Lehet gyakorlatias stílusú, gyakran használva beosztottjai beszámolóit, miközben gondoskodik arról, hogy a hatékony munkához szükséges összes forrás rendelkezésre álljon. Vagy lehet egy kicsit hátrébb húzódóbb, világosan megfogalmazva elvárásait, delegálva a problémamegoldásokat, de így is meg kell lennie a bizalomnak a munkatársak felé, hogy azok megfelelően elvégzik a rájuk bízott feladatokat.

Attól függetlenül hogyan dolgoznak, a hatékony menedzserekben az alábbi jellemzők nagy része megtalálható.

  • Magas fokú kommunikációs készség:  A kétértelműség a hatékony menedzselés ellensége. A siker érdekében a menedzsernek egyértelműen kell kifejeznie a munkatársai felé, hogy mit kell csinálniuk, mik az elvárások, és ha lehet akkor mindezt nagyobb kontextusban kell megvilágítania.
  • Vezetői képesség:  Ennek számos aspektusa van, mint pl. képesség a munkatársak inspirálására és motiválására, magas fokú empátia, stratégiai gondolkodási készség és képesség a team fókuszának folyamatos fenntartására.
  • Problémamegoldási képesség: Akár eszmei akár tárgyiasult, egy menedzsernek képesnek kell lennie szembenézni a problémával és megoldani azt. Ez magában foglalja a probléma gyökerének feltárását, a részletek ismeretét, a fenntartható megoldást és prevenciót későbbi esetekre.
  • Adaptációs képesség: Egy projekt menet közben is megváltozhat, ami igényli a menedzserek gyors döntéshozatali képességét, hogy a dolgok rendben menjenek tovább. Ehhez kell magas fokú szituációs tudatosság, úgy mint egyértelmű és érthető kommunikáció.
  • Empátia és érzelmi intelligencia: Egy csapat vezetése azt is jelenti, hogy menedzselni kell az egyének igényet és érzelmeit. Amelyik menedzser képes erre, az bizalmi légkört épít ki, erősíti a kohéziót és egészségesebb munkahelyi környezetet teremt.
  • Döntéshozatali képesség: A képesség információk folyamatos értékelésére, különböző vélemények súlyozására, a lehetséges végkifejletek számbavételére és ezek alapján jó döntések meghozatalára a hatékony menedzsment alappillére. Ez nemcsak megvéd az esetleges szűk keresztmetszetektől, de egyben növeli a team közbizalmát is.
  • Delegálási képesség: A felelősség átruházása, a tevékenység fair és kiszámítható elosztása miközben minden forrás rendelkezésre áll, a hatékony menedzser nélkülözhetetlen tulajdonsága. A hatékonyság itt egyben azt a képességet is jelenti, hogy a nagy célokat elvégzendő feladatokra bontja, miközben kihasználja munkatársai erősségeit.
  • Idő menedzsment A menedzserek egyszerre általában több különféle projekttel, prioritással és határidővel küzdenek. Ennek hatékony menedzselése azt jelentii, hogy megmaradnak szervezettnek, kezelik a forrásokat és figyelnek az órára.
  • Folyamatos tanulási készség: Attól függetlenül, hogy a menedzser milyen iparágban dolgozik, a folyamatos képzés kulcsfontosságú része a hatékonyságnak, az ismeretek szinten tartásának és a folyamatos fejlődésnek. Ez segít abban is, hogy egy menedzser sokkal eredményesebben lássa meg munkatársai képességeit és ismereteit.
  • Konfliktuskezelési képesség: Konfliktusok bármikor előfordulhatnak. ezért a legjobb menedzsereknek van módszerük arra, hogyan gátolják meg ezek krízissé alakulását. Ez magas fokú empatikus készséget, kiválló kommunikációt és aktív odafigyelést igényel.

Mi jellemzi a hatékony menedzsert: 11 bizonyított stratégia

Egy dolog tudni mi is jellemzi a hatékony menedzsereket, de másik dolog hogyan lehet ezeket a tulajdonságokat kifejleszteni , adaptálni. Attól függően, hogy milyen alapokkal rendelkezik valaki számtalan út van, de az alábbi felsorolásban található képességek egyetemesen részei a hatékony menedzsmentnek.

1. Önismeret

Egy kis tudatosság segít az indulásban. Készüljön lista az erősségeiről és gyengeségeiről, és ezek munkára gyakorolt hatásairól. Aztán önmaga számára fektessen le konkrét célokat és kihívásokat. Szeretne empatikusabb hallgatóság lenni? Vagy technikai jellegű ismereteit szeretné fejleszteni? Keressen forrásokat vagy mentort, amelyek segíthetik céljai elérésében és alkosson tervet, amelynek követése keretet adhat fejlődésének.

2. Folyamatos tanulás 

A folyamatos tanulás és fejlődés igénye egyre jobbá teszi a menedzsert munkakörében. Sokféle mód van erre. Például szokássá lehet tenni iparági hírek, publikációk olvasását, ami képben tart abban a világban. Vagy olyan ismereteket is tanulhat, amelyek eredményesebbé teszik munkakörében Keressen olyan tudást, amellyel hatékonyabb lehet döntéshozatala és jobban tudja beosztottait támogatni.

3. Visszajelzés keresése

Ha egy menedzser szerint neki tökéletes az önismerete még nem árt arra gondolni, hogy azért felmerülhet pár kérdés. Ezért szükséges a munkájáról visszajelzést kapnia. Meg kell kérnie munkatársait, hogy értékeljék tevékenységét mint menedzser és vezető, bátorítva őket őszinte véleménnyilvánításra. Azt is meg kell engedni, hogy anoním módon fejezzék ki véleményüket, így sokkal bátrabban fejtik ki azt. Ez legyen rendszeres, pl. mint ahogy egy munkatársra is vonatkoznak KPI-ok. Így mindig tudatában lehet annak, miben is kellene fejlődnie.

4. Határozott célok megfogalmazása

Ha valaki megpróbál munkatársai számára világos, meghatározott és tervezhető célokat állítani, azzal rögtön segíti őket fókuszban tartani és elég motivációs muníciót is jelent. Ne lazsálja ezt el! Ehelyett fogalmazzon meg nagyob skálájú szervezeti célokat is, amit hozzon összefüggésbe a team célokkal, azok hogyan tudnak hozzájárulni. Legyen határozott, és tartsa fókuszban a team célokat. Amikor csak lehet beszéljen róla, rögzítse munkatársaiban. Az sem baj, ha realisztikus célokat fogalmazott meg. A megfelelő vízió mozgásba hozza a teamet, és okot ad az ünneplésre, amikor elérik a célt.

5. Hatékony kommunikáció 

A világos és hatékony kommunikáció sarokpontja az eredményes menedzsmentnek, de ez mit is jelent? Kezdjék azzal, hogy minden egyes beosztottal le kell ülni beszélni. Világosan meg kell fogalmazni munkakörük kereteit és elvárásait, felelősségi területüket és azokat a kihívásokat, amelyekkel munkájuk során találkozhatnak. Ez segít abban, hogy a későbbiek során is jobban kommunikálhatják üzeneteiket. Gyakorolják az odafigyelő hallgatóság szerepét, amikor beszélgenekt munkatársaikkal. Ez megteremti a bizalom légkörét. Alakítsanak ki szokást: rendszeresen találkozzanak beosztottjaikkal, akár team meetingeken akár egyénileg. Így beszélhetnekt projekt célokról, munkákról, és proaktívan mondhatják el a kifogásaikat is. Általánosságban mondva ha munkatársaik rendelkezésére állnak akkor a kommunikációjuk is hatékonyabb lesz.

6. Bizalom a beosztottak felé

Kevés fontosabb dolog van egy menedzser számára, mint munkatársai bizalma és felelősségérzete. Ezt nincs mód megvenni, legyártani. Ez annak a megértésével kezdődik, mi az egyensúly az elkalmazottak utasítása és auonómiája között. Először is meg kell őket kérdezni, mire van szükségük az eredményes munkához? Ezután legyenek rendszeres személyes megbeszélések, hogy tudják minden a legjobb úton halad-e. Ezen kívül bizalmat kell sugározni, és nem kell munkavégzésük útjában lenni. Álljanak ellen a kísértésnek, hogy a válluk mőgül bámulják mit csinálnak, vagy túl sok kérdést tegyenek fel. Az eredmény nem marad el, a munkatársai sokkal függetlenebbek és önállóbbak lesznek.

7. Kapcsolatépítés 

A bizalmi kapcsolatok kiépítése és fenntartása a menedzser fő feladata, amit jó a fókusz középpontjába helyezni. Erre a legjobb stratégia a törekvés erős kapcsolatok kiépítésére. Kezdje az átláthatósággal és bevonással. Vonja be munkatársait a döntéshozatalba, a stratégiaalkotásba, és bátorítsa őket szabad véleménnyilvánításra. Próbáljon barátságos, informális beszélgetéseket is folytatni, amikor munkahelyen kívüli témákat is szabadon érintenek. Ez azt mutatja, hogy nem csak beosztottként értékeli őket, hanem magánemberként, emberként is. Ez olyan típusú figyelem, ami csapatként kovácsolja össze a menedzsert és a munkatársait – és hosszútávú előnyöket hordoz magában.

8. Konfliktuskezelés

A konfliktusok óhatatlan részei még a legjobb menedzser munkájának is. Ezért kell megtanulni azok kezelését, illetve lehetséges elkerülési módjukat is. A legelső öntréningen meg kell érteni, mi is egy konflikzus alapja, kiváltó oka. Mit jelent a vita kontextusa? Vannak külső okok? Ha nem biztos benne, akkor aktívan hallgatva figyeljen, illetve kérje meg a másikat transzparens, érthető kommunikációra. Ez alapján ki lehet alakítani egy metódust az ilyen szituációk tudatos kezelésére. Ebben fontos az egységes, fair és kiszámítható megközelítés.

9. Jó példák követése

A munkatársai kilóméterekről kiszagolják az álszentséget. Emiatt nem engedheti meg magának, hogy ne kövesse azokat az elveket és gyakorlatokat, amelyeket megkövetel másoktól. Ha elvárja a pontos érkezést, akkor legyen ott öt perccel korábban. Ha azt szeretné, hogy a legjobbjukat nyújtsák, akkor a menedzsernek is azt kell nyújtania. Beosztása folytán keresik munkatársai, és ezt lehetőségként használhatja bizalmuk növelésére. Ha elérhető és munkája beszél maga helyett, akkor mások is így tesznek, ez pedig megfelelő team kultúrát alakít ki és növeli a teljesítményt.

10. Eredményünneplés

A munkatársak értékelése és elismerése a jó menedzser alapvető tulajdonsága. Jelentősen emeli a csapat közérzetét. Ezt sokféleképppen el lehet érni. Pl. a heti rendszeres megbeszélésen ki lehet emelni valakinek a munkáját, és el is lehet egyúttal ismerni azt. A nyilvános elismerés másokat is inspirálhat. A teljes csapatot is fel lehet emelni egy közös ebéden vagy egy kis összejövetelen, ahol jól össze lehet őket hozni. Ez pedig jó együttműködést generál.. Akár pár kézzel írt köszönő sor is képes megbecsülést sugározni.

11. Hatékony delegálás

Végül, de nem utolsósorban a menedzser egyik fő feladata, hogy a munka hatékonyan folyjon, és tudja, kinek mit mikorra kell megcsinálnia. Erre legyen meghatározva egy világos és egyértelmű folyamat. Ha valamit el kell végezni, akkor gondolja át a munkatársak képességeit, ki hogyan tud segíteni. Ezt az információt felhasználva ossza ki a feladatot, és fejezzi ki, hogy aki megkapta azé a felelősség és a teljes autonómia a végrehajtásra. Ez megfelelő felhatalmazást jelent, egyben felszabadítja a többieket, hogy saját munkájukra koncentráljanak. Az eredmény nagyobb hatékonyság és teljesítmény lesz.

„Utószó”

A vezetői képességek fejlődése soha nem évül el. A menedzserek fejlődése, képességfejlesztési és adaptálási készségeik élő kapcsolatot jelenetenek a szervezeti célok és a napi tevékenységek között . Így tudják megfelelően vezetni munkatársaikat a kitűzött irányba. 

Ez magában foglalja a technológiai fejlődés és egyéb trendek ismeretét, de azt is, hogy képesnek kell lenni felismerni miben van valaki szűkében. Ez azt jelenti, hogy egyes régi szokásokat meg kell változtatni, és nyitottnak kell maradni új dolgok irányában, meg kell hallgatni a munkatásakat. Így lehet felismerni igényeiket és segíteni őket a siker felé vezető úton.